ФОРУМЪТ НА ШУМЕН

Гражданска медия номер едно в град Шумен. В този форум шуменци могат да определят реда на актуалните теми.


Часова зона: UTC + 2 часа | Сега е 27 Сеп 2022 22:45Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Ефирна цифрова телевизия
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2011 11:56 
Форумен дух
Форумен дух
Аватар

Тук е от: 26 Яну 2007 18:18
Мнения: 1053
(автор на темата)
Това е информация от друг форум:

на 25 февруари т. г. в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се е провела поредната среща на
работната група за преразглеждане на Плана за въвеждане на DVB-T в Република
България. В качеството си на представители на СЕМ тя и г-жа Емилия Станева са
участвали в заседанието на работната група и в същото качество са получили по e-mail
Протокол и таблица с позициите на участниците по обсъдените спорни въпроси по
Концепцията за въвеждане на DVB-T, които са предоставили на вниманието на
съветниците. Съгласно получено писмо по електронната поща до участващите в РГ, в
срок до 11 март т.г., петък, заинтересованите страни /институции и ведомства/ следва
да представят официални становища по предоставените материали.
Относно дата за пълно изключване на аналоговото излъчване, всички присъстващи са
съгласни крайната дата за изключването на аналоговата телевизия да бъде 01.01. 2013 г.
Представителите на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ АД и БТВ МЕДИА
ГРУП ЕАД приемат тази дата при условия, извършено социологическо проучване,
доказващо, че 95% от населението имат готовност да гледат цифрова телевизия и
проведена информационна кампания. Представителите на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ
ЧАСТЕН КАНАЛ АД поставят и още едно изискване, за провеждане на независимо
изследване, удостоверяващо 95% техническо покритие на цифров сигнал по население, като са готови да поемат финансирането му. Относно провеждане на фаза на едновременно излъчване, участниците се обединяват около необходимостта от период на едновременно излъчване на аналогова и цифрова телевизия (simulcast).
За начало на фазата на едновременно излъчване, участниците в работната група
приемат началото на simulcast периода да започне от 01.04.2012 г., като НОВА
ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ АД и БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД отново
поставят тази дата под условие за изпълнение на изискванията за осигуряване на 95%
покритие в съответната алотман зона, или цялата страна, и след установяване на
готовността на 95% от населението да приемат цифров сигнал.
Симулкастът ще се осъществи по алотман зоните и при последователност, определена в график. Участниците в работната група са съгласни с предложеното като
представителите на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ АД и БТВ МЕДИА
ГРУП ЕАД изразиха мнение, че желаят краят на симулкаст периода да бъде
едновременно за всички алотман зони.
Във връзка с продължителността на симулкаста по зони и изключване на аналоговия
сигнал - 3 месеца, но не преди постигане на 95% покритие по население за зоната,
ХАНУПРО ЕАД и ТАУЪРКОМ България ЕАД предлагат периода на симулкаста да
бъде от 3 до 6 месеца и общо 9 месеца за страната, а НУРТС България АД предлага
периода общо за страната да е до 12 месеца. НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН
КАНАЛ АД и БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД считат, че симулкаста започва след постигане
на 95% покритие по население за алотман зона или 95% покритие в цялата страна и
приключва едновременно за цялата страна.
Относно заплащане излъчването на програмите - от датата на изключване на
аналоговото излъчване в съответната алотман зона. Представителите на НОВА
ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ АД и БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД заявиха, че за
тях е неприемливо да заплащат за излъчването на програмите им по цифров път до
пълното изключване на аналоговата телевизия за всички алотман зони. От Тауърком
България ЕАД изразиха своето становище, че могат да направят компромис и да
излъчват безплатно програмите на телевизионните оператори, като заплащането за
излъчване на програмите по цифров път започва при изключване на аналоговото
излъчване по allotment зони.
От БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД, считат че цената за една цифрова програма не трябва де е
повече от 1/6 от средната цена на аналоговото излъчване заплащано на НУРТС, а от
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ АД предлагат 1/7. От ТАУЪРКОМ
България ЕАД предлагат обща цена за цифрово излъчване на 3 програми на всеки
ТВ оператор да е не по-висока от общата стойност на аналоговата услуга към момента
за излъчване на една ТВ програма, а от ХАНУПРО ЕАД – общата цена за цифрово
излъчване да не бъде по-висока от общата стойност на аналоговата услуга към момента.
Представителят на АБРО в работната група даде предложение КРС да направи анализ
на пазара и да определи пределни цени за излъчването на цифров сигнал.
Всички участници се обединяват около необходимостта да бъде изготвена
Комуникационна стратегия до 01.07.2011 г. , като НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ
ЧАСТЕН КАНАЛ АД, БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД, ТВ СЕДЕМ ЕАД, БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО, България
ОН ЕЪР И АБРО смятат, че е необходимо финансиране от страна на държавата.
Във връзка с комуникационната кампания - всички основни комуникационни канали
(ТВ, радио, преса, интернет) при продължителност: 01.07.2011 - 01.06.2013, от
ТАУЪРКОМ България ЕАД изразяват желание да подкрепят със свои средства
комуникационната кампания, докато представителите на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ
ЧАСТЕН КАНАЛ АД, БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД, ТВ СЕДЕМ ЕАД, БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО, България
ОН ЕЪР И АБРО смятат, че е необходимо финансиране от страна на държавата.
По отношение на сроковете и условията за качване на мъст кери програмите,
ТАУЪРКОМ България ЕАД счита, че би следвало да бъде определен период, в който
след изключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване ТВ
операторите, притежаващи право за мъст кери разпространение на програмите им,
трябва да заявят желание за цифровото им разпространение. След изтичане на този
период на резервиране, в който ТВ операторите заплащат за резервирането, те ще губят правото си на задължително разпространение. БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД смята, че
такова изискване не може да се поставя. НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ-ПЪРВИ ЧАСТЕН
КАНАЛ АД приема, че би могло да се постави срок до 6 месеца след аналоговото
изключване, в който останалите две програми следва да бъдат качени на мултиплекса,
но в този период не следва да има заплащане.
Участниците в работната група нямат възражения по въпроса, че БНР има право да
качи програмите си на търговско договаряне. Мултиплекс операторите брандират и
осигуряват крайни устройства за социално слаби лица и семейства (по списък
определен от АСП), считано от 01.01.2012 г. Представителите на АСП, са отбелязали,
че могат да осигурят списъците на социално слаби граждани, които да бъдат
подпомогнати при получаването на приставки, необходими за приемането на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване, както в 28-те регионални дирекции, така и в на по-ниско ниво в 147 дирекции за социално подпомагане. От ТАУЪРКОМ
8 България ЕАД и ХАНУПРО ЕАД приемат да подпомогнат социално слабите
граждани, като субсидират останалите 50% от цената на приставките или договорят
подходящи лизингови схеми с търговските вериги. Представителите на медиите също
подкрепят инициативата при условие, че цената на устройствата не се калкулира в
цената за разпространението.
Във връзка с втория етап на първа фаза - втори търговски мултиплекс: начало 1.01.2013 пълно оживяване до 1.01.2014г., становището на ТАУЪРКОМ България ЕАД е, че вторият етап на първа фаза може да започне в този срок, но тази фаза може да се счита за реализирана при постигане на 85% покритие по население, с оглед предоставяне на по-изгодни търговски условия на бъдещи клиенти.
От ТАУЪРКОМ България ЕАД и НУРТС България АД считат, че отпадането на
регионалните мултиплекси може да бъде заменено с възможността на националния
мултиплекс да бъдат излъчвани регионални програми. От БНТ смятат да разработят 24-
часова политематична програма с регионална насоченост. Останалите участници в
работната група смятат, че регионалните мултиплекси трябва да отпаднат.
Втората фаза от прехода: ще започне поетапно с излъчването в срок от шест до девет
месеца след приключване на Първа фаза. От ТАУЪРКОМ България ЕАД и
ХАНУПРО ЕАД са съгласни при условие, че съответно имат достатъчен брой клиенти
и при промяна на получените от тях разрешения. Приемане на наредба за маркиране на
приемните устройства можещи да приемат DVB-T по стандарта MPEG-4. Всички
участници са съгласни по този въпрос.
След проведените обсъждания са взети следните решения: Таблицата да бъде
допълнена с два нови спорна въпроса, а именно: Извършване на социологическо
проучване, доказващо, че 95% от населението имат готовност да гледа цифрова
телевизия; Провеждане на независимо изследване, удостоверяващо 95% техническо
покритие на цифров сигнал по население;
Георги Лозанов предложи СЕМ да заяви своята позиция по следните въпроси:
потвърждава становището, че за лицата по параграф 37 и 37а от ПЗР на ЗИД на ЗРТ е
необходимо да има крайна дата за предоставяне за разпространение на програмите им
и тя може да съвпада с крайната дата на симулкаст периода; с изключването на
аналоговото излъчване; да се отбележи, че СЕМ настоява този период да е максимално
кратък. По отношение на социологическите изследвания, СЕМ е съгласен, да се
проведат и не възразява да се финансират от операторите. По отношение на
информационната кампания СЕМ счита, че операторите трябва безплатно да
разпространяват съобщенията за популяризирането на цифровизацията, като тези
съобщения не биха се включвали в ограниченията за рекламно време предвид факта, че с тях ще се популяризира обществено значима кауза.

_________________
Слушайте вашите любими радиостанции тук: ЦЪК
Животът е прекрасен!
Докато има говеда, ще има касапи!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Ефирна цифрова телевизия
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2011 12:38 
Дълбоко в матрицата
Дълбоко в матрицата
Аватар

Тук е от: 15 Яну 2007 14:01
Мнения: 2360
Местоположение: RINGWORLD
Skype: kzint007
Изразявам 95% готовност да не гледам никаква телевизия, била ефирна, кабелна или сателитна, а в останалите 5% да имам 5 секундна реакция за смяна на канала при първия намек за реклама.
Необходимост от финансиране от страна на държавата също да се доказва с 95% одобрение от населението и. :A7.gif

_________________
Изображение
"...орките не разбират защо хората протестират." :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Ефирна цифрова телевизия
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2011 12:57 
Компютърджия
Компютърджия
Аватар

Тук е от: 17 Юли 2009 21:04
Мнения: 4478
Местоположение: Шумен |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|
Skype: ™©®
За какво става въпрос, че не ми се чете цялата статия?

_________________
Изображение


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Ефирна цифрова телевизия
МнениеПубликувано на: 10 Апр 2011 22:34 
Форумен дух
Форумен дух
Аватар

Тук е от: 22 Яну 2007 9:58
Мнения: 1495
За това кой колко да изяде от баницата. Ти за какво си мислеше?

_________________
До общината:
Улиците преди бяха зле! Сега станаха по зле, ае ако може направете така, че пак да бъдат зле...


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 


Часова зона: UTC + 2 часа | Сега е 27 Сеп 2022 22:45


Информация за текущата активност

Регистрирани потребители на линия: Bing [Bot], Google [Bot]


Не можете да пускате нови теми
Не можете да отговаряте на теми
Не можете да променяте собствените си мнения
Не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007, 2011 и т.н. phpBB Group
Style based on FI Subice by phpBBservice.nl │ град Шумен │ Блог
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов │ Редактирано за Форума на ШуменОбяви Шумен
Съдържанието на мненията във форума, с изключение на цитатите от външни източници, е лицензирано под Creative Commons Attribution.
Използването на мненията за комерсиални или некомерсиални цели е разрешено само с хиперлинк към форума и изричното позоваване на източника.
Отговорност за мненията във форума носят само и единствено техните автори.